Współpraca

Warto nadmienić, że zbiory Biblioteki są stałym przedmiotem zainteresowań  i studiów ze strony przedstawicieli polskich i czeskich placówek uniwersyteckich. Biblioteka współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi w kraju i zagranicą, wśród których wymienić należy Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet w Hradcu Králové, jak też muzea, archiwa i instytucje oświatowo-kulturalne pogranicza polsko-czeskiego, w tym  placówki w Dusznikach Zdroju, Bystrzycy Kłodzkiej, Nachodzie, Šumperku i Rychnovie.