Działalność popularyzatorska

Obok gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, Biblioteka zajmuje się też popularyzacją literatury regionalnej i rozwijaniem zainteresowania dziejami regionu. Na łamach prasy lokalnej, jak też różnego rodzaju periodyków i wydawnictw informacyjnych wielokrotnie pisano o Bibliotece, jej zasobach i prowadzonych przez nią działaniach dydaktycznych. Od lat opracowywany jest, zamieszczany w niektórych polskich i czeskich periodykach, przegląd publikacji regionalnych, umożliwiający zainteresowanym orientację w nowościach wydawniczych na temat tego obszaru. Biblioteka ma również do odnotowania szereg przedsięwzięć edukacyjnych, wśród których warto wspomnieć o lekcjach dla dzieci i młodzieży szkolnej, podczas których omawiane są najciekawsze wątki z dziejów ziemi kłodzkiej, jak też prezentowana literatura regionalna. Ciekawą i sprawdzoną formą są promocje nowowydanych publikacji regionalnych i spotkania z ich autorami.