Wydawnictwa

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 7.

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 7. Red. Zyta Kwiecińska. Kłodzko 2001, ss. 212, 17x24 cm.

Cena: 15zł

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 8-9.

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 8-9. Red. Ryszard Gładkiewicz. Kłodzko 2007, ss. 296, 17x24 cm.

Cena: 25zł

Z dziejów Kłodzka. Katalog wystawy.

Z dziejów Kłodzka.jpg

Ilustrowana publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem, w polskiej, czeskiej i angielskiej wersji językowej, zawiera szkic dziejów Kłodzka oraz opis prezentowanych na wystawie eksponatów. Dzięki zastosowaniu w części katalogowej układu chronologicznego, zgodnego z przyjętym na wystawie podziałem na kilkanaście sal ekspozycyjnych, publikacja stanowi doskonały przewodnik po wystawie.

Zaczęło się w Bad Reinerz… Tradycje muzyczne Dusznik Zdroju.

Publikacja towarzysząca wystawie przygotowanej przez kłodzkie muzeum z okazji jubileuszowego 60. Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju. Na podstawie materiału ikonograficznego, opatrzonego obszernymi komentarzami w języku polskim, niemieckim i angielskim, ukazana została historia festiwali i bogata przeszłość muzyczna uzdrowiska.

Współczesne kłodzkie szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa Ziemi Kłodzkiej.

Współczesne kłodzkie szkło artystyczne.jpg

Bogato ilustrowana publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem zawiera, w części zasadniczej, katalog muzealnej  kolekcji współczesnego szkła artystycznego, gdzie oprócz opisów prac znajdziemy noty biograficzne wszystkich autorów obiektów prezentowanych na wystawie. Część katalogową poprzedza obszerne wprowadzenie omawiające rolę szkła w kulturze europejskiej, dzieje szklarstwa na ziem i kłodzkiej i opis kolekcji wyrobów ze szkła gromadzonych przez kłodzkie muzeum.

Przewodnik po zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Przewodnik po zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej.jpg

Bogato ilustrowana publikacja wydana z okazji 45-lecia Muzeum prezentuje poszczególne kolekcje i najciekawsze obiekty pozyskane w latach działalności placówki.  Przedstawiono krótką charakterystykę zbiorów Działów Sztuki, Historycznego, Ewidencji Zabytków, Geologiczno-Geograficznego i Biblioteki Naukowej, a więc wszystkie muzealne kolekcje z zakresu historii, archeologii, etnografii, sztuki, numizmatyki, piśmiennictwa i rzemiosła.

Oblicze miasta. Katalog wystawy.

Katalog wystawy przygotowanej w 1986 r. w związku z otwarciem muzeum po długoletnim remoncie, w części pierwszej – opisowej – przedstawia, w  układzie retrospektywnym (tj. od współczesności po początki Kłodzka) rozwój i przeobrażenia miasta na przestrzeni wieków, druga część to katalog prezentowanych na wystawie eksponatów.

Negatyw cienia.

Negatyw cienia.jpg

Katalog towarzyszący wystawie fotografii Jerzego Olka i Zbigniewa Muziewicza. W publikacji, oprócz  prezentowanych na wystawie fotografii, znalazły się krótkie wypowiedzi na temat twórczości obu artystów zaprzyjaźnionych z nimi osób.

Nasze drogi do małej ojczyzny. Rodzinne wspomnienia mieszkańców ziemi kłodzkiej.

Nasze Drogi do Małej Ojczyzny.jpg

Książka jest pokłosiem trzech edycji konkursu historycznego pt. Z jakimi wydarzeniami historycznymi związane są losy Twojej rodziny, organizowanego przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej i kłodzki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego wśród uczniów szkół gimnazjalnych. Zawiera 29 spisanych i wyróżnionych w konkursie wspomnień, zebranych przez uczniów wśród najstarszych członków swoich rodzin, przybyłych na ziemię kłodzką po zakończeniu II wojny światowej. Publikacja zawiera także bogaty materiał ilustracyjny, m.in.

Mistrz i Uczeń: Zbigniew Horbowy – Ryszard Bilan.

Mistrz i uczeń.jpg

Katalog wystawy będącej konfrontacją twórczości dwóch związanych z ziemią kłodzką artystów, Zbigniewa Horbowego, wybitnego projektanta szkła oraz Ryszarda Bilana – malarza, grafika i rzeźbiarza, mieszkającego i tworzącego we Francji, związanego z Kłodzkiem latami spędzonego tu dzieciństwa.

Subskrybuje zawartość