Powroty

12.09.2014 18:00
Powroty plakat A1 - Kopia.jpg

„Powroty” to wystawa podsumowująca całokształt twórczości Ryszarda Bilana. Na ekspozycji pokazane zostaną prace malarskie, graficzne  oraz rzeźby artysty powstałe  w ostatnim trzydziestoleciu.

Imprezę uświetni występ Ewy Żurakowskiej inspirowany malarstwem i tekstami Ryszarda Bilana oraz wielokulturowością ziemi kłodzkiej. Polifonie wokalne będą dialogiem z wielowarstwową formą obrazów artysty.

Ryszard Bilan – artysta malarz, grafik, rzeźbiarz żydowskiego pochodzenia urodził się w 1946 roku w Krakowie. Swe dzieciństwo i młodzieńcze  lata spędził w Kłodzku. W 1960 roku rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej Przemysłu Szklarskiego w Szczytnej, gdzie uczył się szlifowania szkła i kryształu. Tu poznał swego Mistrza Zbigniewa Horbowego, który uczył go rysunku i zachęcał do studiów plastycznych. W 1969 roku wyjechał do Izraela i podjął studia na Akademii Sztuki i Projektowania Betzael w Jerozolimie na Wydziale Grafiki Użytkowej. Jego zainteresowania kaligrafią doprowadziły do prób stworzenia nowego kroju i formy liter hebrajskiego alfabetu. W 1974 roku uczestniczył w walkach na półwyspie Synaj. Był stypendystą rządu francuskiego w Paryżu. Pracował jako rysownik do filmów animowanych, a także jako projektant dla przemysłu szklarskiego,  m.in. międzynarodowej firmy „Saint Global Group”. W 1976 stworzył ilustracje do książki pt. Wielbłąd krótkowidz, do cyklu wierszy Andre Coryelle’a. W 1986 roku przyjechał po latach do Polski, a w kilka lat później (1989) zaczął pisać autobiograficzną książkę pt. Ejruw. Ma za sobą ok. 30 wystaw indywidualnych oraz ponad 20 wystaw zbiorowych  pokazywanych m.in.  w Izraelu, Francji, Szwajcarii i Polsce. W pracach artysty zauważalny jest wpływ sztuki naiwnej, dziecięcej, ekspresjonizmu, grupy Cobra, Tadeusza  Kantora, Józefa Czapskiego. Jego twórczość porównywana jest często z dziełami Marka Rothko. Wpisuje się w nurt nowej ekspresji Nowych Dzikich z lat 80. XX wieku. Artysta przez całe życie powraca w swych dziełach do lat młodości, którą spędził w Kłodzku. Ta niewielka miejscowość nad Nysą, bliskie mu osoby z powojennego miasteczka nieustannie wyłaniają się lub giną w grubo nałożonej warstwie malarskiej obrazów artysty.