Zbrodnie stalinowskie lat 30. i 40. XX w.

06.10.2023 10:00
DFN2023.jpg

XXVI Dolnośląski Festiwal Nauki 2023

Zbrodnie stalinowskie lat 30. i 40. XX w.

Prelekcja dra Krzysztofa Łagojdy

6 października 2023, godz. 1000

Wydarzeniu towarzyszyć będzie mała ekspozycja przedstawiająca wyposażenie i umundurowanie z lat 40, Każdy zainteresowany z bliska będzie mógł zobaczyć mundur, pałke, legitymację z tamtego okresu.
Kolekcja udostępniona przez kłodzkiego kolekcjonera Adriana Kalfasa

Wstęp wolny!

dr Krzysztof  Łagojda - historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, którego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zbrodni katyńskiej oraz okresu stalinowskiego w Polsce. K. Łagojda jest autorem licznych artykułów, które publikował na łamach takich czasopism jak: „Dzieje Najnowsze”, „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały”, „Przegląd Zachodni”, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, „Aparat Represji w Polsce Ludowej”, „Komunizm: System-Ludzie-Dokumentacja”. W swoim dorobku ma też tak ważną publikację, jak: Życie w cieniu śmierci. Losy rodzin katyńskich w latach 1939-1989 w świetle wywiadów z członkami Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej. Wybrane aspekty. Wkrótce ukaże się drukiem jego praca doktorska pt. Totalitaryzm na peryferiach? Stalinizm ziemi kłodzkiej w latach 1948-1956 na którą wszyscy zainteresowani powojenną historią Kłodzczyzny z pewnością niecierpliwie czekają.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej                                                       

Zapisy grup zorganizowanych pod numerem: 74 867 35 70, wewnętrzny: 23

 

Strona Festiwalu