WYKŁAD: Okoliczności i przyczyny wybuchu I wojny światowej

08.10.2015 17:00
08.10.2015 18:00

mgr Jacek Jędrysiak: doktorant, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, UWr
współprowadzący: mgr Krzysztof Widziński

 

wykład w ramach XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki