Warsztaty tradycyjnego rzemiosła

28.05.2022 09:00
28.05.2022 15:00
Zapraszamy wszystkich chętnych, dużych i małych, dzieci i dorosłych, na warsztaty tradycyjnego rzemiosła, które przeprowadzą uczniowie i pracownicy Średniej Szkoły Rzemieślniczej w Jaromierzu - 28 maja 2022 od godz. 9.00 do godz. 15.00.
 
Warsztaty ceramiczne
Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość stworzenia własnego glinianego naczynka na kole garncarskim, a także uformowania fantazyjnych form przy użyciu gliny samoutwardzalnej.
 
Warsztaty kowalstwa
W czasie zajęć nasi goście będą mogli zmierzyć się z młotem kowalskim oraz rozgrzewaniem i formowaniem kształtów z metalu.
 
wstęp wolny!
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” oraz z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837

 

.