Tkanie krajobrazu. Rozmowa o tożsamosci lokalnej Dolnego Śląska.