Sztuka pisania

warsztaty kaligrafii i iluminacji.jpg

5 września br. rozpoczęliśmy w naszym muzeum cykl warsztatów kaligrafii i iluminacji pt. „Sztuka pisania”. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowany jest do osób, które mają ograniczony dostęp do kultury m.in. : seniorów, osób niepełnosprawnych oraz dzieci z domu dziecka. Warsztaty prowadzi  Barbara Bodziony  historyk sztuki, która  ukończyła Wyższy Europejski Instytut Iluminacji i Rękopisów w Angers. Zajęcia zostały wzbogacone o elementy teatralne (scenografia jednej z sal wystawowych, stroje skrybów), które pozwalają przenieść się ich uczestnikom w atmosferę dawnego skryptorium augustiańskiego. Uczestnicy tych nietypowych warsztatów posiądą dawną wiedzę dotyczącą starego piśmiennictwa oraz rozwiną swoje zdolności artystyczne. Ożywione zostaną także kontakty wymienionych grup z muzeum. Zwieńczeniem warsztatów będzie wystawa, na której będzie można obejrzeć powstałe w ciągu czterech miesięcy prace. O postępach partycypantów tego ciekawego projektu będziemy informować na bieżąco. Wernisaż  odbędzie się 20 grudnia 2013 r., na który już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy.