Stanisław Sacha Stawiarski. Rysunek.

16.12.2017 17:00
IMG_3.jpg

Wernisaż wystawy rysunków Stanisława Sachy Stawiarskiego.

Stanisław Sacha Stawiarski – urodził się w 1941 r. pod Racławicami. Studia ukończył na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Hanny Rudzkiej-Cybisowej. W 1969 r. otrzymał dyplom malarski z wyróżnieniem. W 1970 r. udał się w podróż do Francji, gdzie podjął studia w paryskiej Beaux Arts. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie oraz Związku Artystów Malarzy w Saint Tropez. W 1989 r. Międzynarodowa Akademia Literatury, Sztuki i Nauki „Greci Marino” przyznała mu tytuł profesora i przyjęła go do grona swoich członków.
Jest autorem licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i na świecie.