Remont Muzeum

Gmina Miejska Kłodzko realizuje modernizację obiektu zabytkowego Muzeum Ziemi Kłodzkiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, pn. Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” oraz z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 

Realizacja projektu na łączną wartość 1 000 000 euro jest założona do końca 2021 roku, a najważniejsze prace remontowe zostaną wykonane do końca bieżącego roku. To pierwsza tak duża modernizacja obiektu od czasu, funkcjonowania muzeum w budynku dawnego konwiktu jezuickiego.

Zapraszamy do oglądania filmu przygotowanego przez Telewizję Kłodzką