Produkcja rzemieślnicza w Jaromierzu

25.03.2022 17:00
25.03.2022 19:00
Rzemiosło

Zapraszamy na otwarcie kolejnej wystawy realizowanej w ramach projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”  -  Produkcja rzemieślnicza w Jaromierzu  25 marca 2022 r., o godz. 17.00

Wystawa pozwala poznać tradycje produkcji rzemieślniczej w Jaromierzu.  

Prezentowane eksponaty obejmują zarówno wytwórczość związaną z funkcjonującym do dziś miejscowym szkolnictwem zawodowym, jak i unikalne, niegdyś niezwykle popularne, produkty firmy A. Wenke a syn.

Sięgając do historii, w latach 80. XIX w. nastąpił zauważalny okres rozwoju przemysłu i kształcenia zawodowego w Królestwie Czech. W 1886 r. w Jaromierzu powstała Szkoła Rzemieślnicza. Placówka kilkakrotnie zmieniała lokalizację, kierunki kształcenia oraz nazwę, pozostając ważnym obiektem dla społeczności lokalnej. Choć początkowo była przeznaczona dla chłopców, na przełomie XIX i XX w. otwarto w niej pierwszy oddział dla dziewcząt. Możliwość doskonalenia umiejętności pod okiem kadry profesorskiej oferowano także miejscowym rzemieślnikom podczas niedzielnych spotkań. Obecnie placówka nosi nazwę Średniej Szkoły Rzemieślniczej w Jaromierzu i jest jedną z najbardziej znaczących szkół w regionie. Oprócz kształcenia w tradycyjnych zawodach, m.in. stolarza, cieśli i kowala, prowadzi zajęcia z przedmiotów artystycznych: metaloplastyki, ślusarstwa artystycznego i ceramiki.

Część ekspozycji obejmuje oklejane muszelkami pudełeczka kartonowe i ramki fotograficzne będące niegdyś sztandarowym wyrobem firmy A. Wenke a syn założonej w 1872 r. przez Alberta Wenkego. Na przestrzeni 20 lat rodzinna firma rozwinęła się z niewielkiego warsztatu prowadzącego handel obwoźny w sporych rozmiarów zakład z siecią własnych sklepów. Wyroby eksportowano m.in. do Anglii, Ameryki Północnej i na wybrzeże Adriatyku. W latach 30. XX w. popyt na towary firmy zaczął spadać, zwiastując jej powolny upadek. Mimo prób utrzymania się na rynku firma oficjalnie zakończyła swoją działalność w 1950 r., zapisując się na stałe w historii miejscowego rzemiosła

 

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837

 

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis
– uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku