Prelekcja Krzysztofa Łagojdy

22.03.2019 17:00

Zapraszamy na prelekcję Krzysztofa Łagojdy pt. Śladami zbrodni. Przestępstwa śledcze funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa na ziemi kłodzkiej w latach 1945-1956 w dniu 22 marca 2019 r., o godz. 17.00

 

Krzysztof Łagojda

Historyk, doktorant w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, autor artykułów naukowych i popularnonaukowych, poświęconych głównie okupacji Polski w czasie drugiej wojny światowej, zbrodni katyńskiej i czasom stalinizmu w Polsce, drukowanych na łamach wydawnictw zbiorowych oraz takich periodyków, jak: Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”, „Pamięć i Sprawiedliwość”, „Dzieje Najnowsze”, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”. Autor, edytowanej w 2016 roku, książki pt. Życie w cieniu śmierci. Losy rodzin katyńskich w latach 1939-1989 w świetle wywiadów z członkami Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej. Wybrane aspekty, laureat nagrody im. Prof. Wojciecha Wrzesińskiego za najlepszą pracę magisterską z historii XX wieku. Obecnie przygotowuje pracę doktorską poświęconą stalinizacji ziemi kłodzkiej.