Poznaj piękno ziemi kłodzkiej

11.03.2011 17:00
Kudowa Zdrój, Stefania Dretler-Flin, drzeworyt, za: Polskie uzdrowiska, Warszawa 1948

Poznaj piękno ziemi kłodzkiej. Kłodzczyzna jako region wypoczynkowy w latach 40. i 50. XX wieku. Piotr Sroka - historyk, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Kłodzku oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie kończy rozprawę doktorską poświęconą turystyce w regionie sudeckim w latach 1945-1956, przygotowywaną  pod kierunkiem prof. Stanisława Ciesielskiego. Jego szczególne zainteresowania dziejami ziemi kłodzkiej i Śląska oraz historią turystyki na tym obszarze zaowocowały szeregiem artykułów publikowanych na łamach czasopism, periodyków i publikacji zbiorowych. 

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się jak przebiegał rozwój turystyki na ziemi kłodzkiej w pierwszym dziesięcioleciu  po zakończeniu drugiej wojny światowej.