Mityng literacki pt. "Kultura ziemi kłodzkiej. Tradycje i współczesność"