Kłodzka secesja - prelekcja

12.10.2021 16:00
Pozdrowienia z podróży secesja reklama 1.jpg
Serdecznie zapraszamy na prelekcję poświęconą kłodzkiej secesji.
O specyfice tego nurtu w kłodzkiej architekturze, jej detalach i elementach wyposażenia wnętrz opowie historyczka sztuki - Joanna Jakubowicz.
Wstęp wolny!
Zapraszamy "małych i dużych"!
 
Spotkanie odbędzie się w ramach międzypokoleniowych warsztatów "Podróże w czasie", których celem jest wspólne i aktywne odkrywanie historii, sztuki oraz tradycji ziemi kłodzkiej. Różnorodne warsztaty odbywają się od września 2020 r. do grudnia 2021 r. w Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY ŁĄCZĄCE POKOLENIA
pn. „Podróże w czasie” realizowane przez Gminę Miejską Kłodzko w ramach projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V- A Republika Czeska - Polska, nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652