Europejskie Dni Dziedzictwa

14.09.2018 17:00
Skarby numizmatyczne muzeum.jpg

Zapraszamy na otwarcie wystawy organizowanej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – 14 września godz. 17.00. pt. Skarby numizmatyczne w zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Wydarzeniu towarzyszy: wykład pt. Kolekcja monet i banknotów polskich w zbiorach Ossolineum we Wrocławiu, który wygłosi: Elżbieta Baran – starszy kustosz Gabinetu Numizmatyczno-Sfragistycznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

 

Kolekcja numizmatyczna należy do najliczniejszych w zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej, liczy około 2780 pozycji inwentarzowych. W jej skład wchodzą: monety, banknoty, medale, zbiory falerystyczne i sfragistyczne. Na wystawie zaprezentowana zostanie część kolekcji – wybrane monety i banknoty.

Zbiór monet, liczący 1650 egzemplarzy jest bardzo różnorodny, obejmuje emisje polskie, niemieckie, austriackie, czeskie, rosyjskie z okresu XI-XX wieku oraz przykłady monet starożytnych. Większość monet pochodzi ze znalezisk – ponad 1300 szt. Muzeum pozyskało dotychczas 4 skarby monet: z Gorzanowa, Słupca, Kłodzka oraz Dębowiny.

Umownie „skarbem” w muzealnej kolekcji numizmatycznej możemy nazwać grupę monet reprezentujących emisje polskich władców z okresu XV-XVIII w., a także pochodzące z czasów powstania listopadowego, kiedy mennica warszawska wprowadziła do obiegu patriotyczne monety. Ciekawostką jest niezbyt liczny ale wartościowy zespół monet bitych w mennicy kłodzkiej w XV-XIX w.

Kurator wystawy: Krystyna Oniszczuk-Awiżeń

____________________________________________
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021