Dotacje zewnętrzne dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej w 2012 r.

Z radością informujemy, że w wyniku aplikacji złożonych przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej instytucja otrzymała w 2012 r. następujące dotacje ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  • w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe-priorytet 2-Wspieranie działań muzealnych, dofinansowanie w kwocie 100 000 zł na zadanie pn. Organizacja wystawy „Z dziejów Kłodzka” wraz z publikacją katalogu;
  • w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury dofinansowanie w kwocie 80 000 zł na zadanie Wyposażenie Muzeum Ziemi Kłodzkiej w gabloty i systemy wystawiennicze;
  • w ramach Programu Kolekcje-priorytet 4 -Kolekcje Muzealne dotację 26 500 zł na Zakup zbioru zegarów jako uzupełnienie kolekcji wiodącej w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

Muzeum realizuje również projekt pn. Transgraniczna współpraca kulturalna Muzeum Ziemi Kłodzkiej i Muzeum Gór Orlickich w Rychnovie n.K. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

Projekt ma za zadanie popularyzację dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-czeskim poprzez rozwinięcie długofalowej wymiany i współpracy między muzeami polskim i czeskim, a jego wartość wynosi 30 000 EUR.