Artykuł Ireny Klimaszewskiej na temat wybitnego czeskiego folklorysty Josefa Kubina i jego związków z naszym regionem ("VII Almanach Ziemi Kłodzkiej" z 2012 r.)