"Andreas Ernst - kłodzki architekt" - spotkanie przygotowane przez Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie i Muzeum Ziemi Kłodzkiej