Meteorytów życiowe wpadki

11.10.2013 09:00
meteoryt - chondryt węglisty Orgueil z Francji.jpg

W ramach XVI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki zapraszamy na spotkanie z Antonim Stryjewskim, kustoszem Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, poświęcone meteorytom.

Meteoryty odegrały w przeszłości geologicznej istotną rolę w kształtowaniu oblicza Ziemi. Prawdopodobnie Księżyc, ale także wiele struktur kraterowych, niekiedy ogromnych rozmiarów, które są sukcesywnie odkrywane na powierzchni naszej planety, świadczą dobitnie o naprawdę wielkim wpływie materii kosmicznej na losy Ziemi. Nie mniejsze znaczenie miały kolizje różnej wielkości obiektów kosmicznych dla ukształtowania się ziemskiego życia biologicznego. Skojarzenie wielkich wymierań organizmów żywych, które miały kilkakrotnie miejsce w historii Ziemi – w tym i wielkich gadów ery mezozoicznej – uświadomiły ludziom kruchość życia i niemałą jego przypadkowość. Równocześnie toczy się ideowy i naukowy dyskurs o pochodzeniu życia. Jedna z teorii głosi, że przywędrowało ono z Kosmosu na nasz glob wraz z meteorytami. Szukamy więc dowodów na istnienie życia na innych planetach, w światach bliskich i dalekich, zarówno podglądając i nasłuchując teleskopami te światy, ale także badając materię meteorytów, szczególnie z grupy chondrytów węglistych, w których pod dostatkiem jest nawet aminokwasów. Oczywiście te wielkie życiowe tematy, związane ze spadkami meteorytów, mają swoje przełożenie na życie zwykłych ludzi. Wszak meteoryty są i dla nas ludzi i zagrożeniem i szansą na życie. Czasami wpadają nam pod nogi, albo nawet na głowę. Często niszczą nam domy, a nawet samochody. Z drugiej strony były i są przedmiotami zachwytów, a niekiedy i wielkiej wartości duchowej oraz materialnej. Wzbudzają w nas lęki, gdy znienacka pojawiają się na niebie, ale równocześnie wzywają do wędrowania po bezdrożach lądolodów i pustyń, w celu ich odnalezienia. Wpisały się na dobre także w kulturę kamieni pięknych i poprzez nią ubogacają nasze ludzkie życie. Kto by więc kiedyś pomyślał, że spadki „kamieni z nieba”, to takie meteorytów życiowe wpadki…