Dziewczęta i kobiety w strojach regionalnych, „Guda Obend” Jg.12: 1922, s.19. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej