75. rocznica Nocy Kryształowej

07.11.2013 11:00

Chcąc zainteresować tą tematyką jak największą liczbę odbiorców w tym dniu, w godzinach porannych, zapraszamy do muzeum również młodzież szkolną. O godz.11. odbędzie się  spotkanie, którego uczestnicy będą mogli obejrzeć film dokumentalny z roku 1947 pt. Osiedle żydowskie na Dolnym Śląsku, pokazujący sytuację ludności żydowskiej na tym obszarze oraz wysłuchać pp. Artura Hofmana i Piotra Piluka, którzy przybliżą słuchaczom historię kłodzkiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, mającego  wpływ na powojenny kulturalny pejzaż miasta.  Prelekcji towarzyszyć będzie prezentacja, w  wersji elektronicznej, archiwalnych zdjęć i dokumentów pochodzących z albumu wydanego w roku 60-lecia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, a uczestnicy spotkania otrzymają promocyjne egzemplarze „Słowa Żydowskiego”.

Wstęp wolny