Stałe

Konserwacja ośmiu kamiennych rzeźb w ramach projektu pn. “Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”

12.05.2020 00:00
29.01.2022 00:00
Barokowa rzeźba anioła po konserwacji, XVIII w..jpg

W 2020 r. w ramach projektu pn. “Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” zrealizowano konserwację ośmiu rzeźb znajdujących się w lapidarium na dziedzińcu Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. Pracom konserwatorskim zostały poddane osiemnastowieczne  obiekty tj. rzeźba anioła , trzy wazony ogrodowe, obelisk, dwie ławy kamienne oraz pochodzący z 1525 r. Veraikon.

Współczesne kłodzkie szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa ziemi kłodzkiej

Kłodzkie Muzeum niemal od pierwszych miesięcy swojej działalności dokumentowało i gromadziło eksponaty związane z historycznym rozwojem kłodzkiego przemysłu szklarskiego od połowy XIV w. do lat dziewięćdziesiątych XX w. Głównym przedmiotem zainteresowania stało się jednak szkło artystyczne tworzone przez artystów wykształconych w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.

Oczy czasu. Zegary mechaniczne popularne na Śląsku w XIX i w I poł. XX wieku w zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Celem wystawy jest zaprezentowanie ostatniego, fabrycznego i masowego okresu produkcji zegara mechanicznego. Na wystawie zgromadzono kilkaset zegarów, w tym wyroby dwóch największych fabryk dolnośląskich XIX i XX: Gustawa Beckera w Świebodzicach i braci Eppnerów w Srebrnej Górze.

Subskrybuje zawartość