Wykład pt."Więzienie karno-śledcze w Kłodzku w dobie stalinizmu (1945-1956)"

08.06.2018 17:00
Rysunek1.jpg

Wykład pt. Więzienie karno-śledcze w Kłodzku w dobie stalinizmu (1945-1956)

Krzysztof Łagojda - historyk, doktorant w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracownik Instytutu Pamięci Narodowej, autor artykułów naukowych i popularnonaukowych, poświęconych głównie okupacji Polski w czasie drugiej wojny światowej, zbrodni katyńskiej i czasom stalinizmu w Polsce, drukowanych na łamach wydawnictw zbiorowych oraz takich periodyków, jak: Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”, „Pamięć i Sprawiedliwość”, „Dzieje Najnowsze”, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”. Autor, edytowanej w 2016 roku, książki pt. Życie w cieniu śmierci. Losy rodzin katyńskich w latach 1939-1989 w świetle wywiadów z członkami Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej. Wybrane aspekty, laureat nagrody im. Prof. Wojciecha Wrzesińskiego za najlepszą pracę magisterską z historii XX wieku.  Obecnie przygotowuje pracę doktorską poświęconą stalinizacji ziemi kłodzkiej.