Współczesne kłodzkie szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa Ziemi Kłodzkiej.

Współczesne kłodzkie szkło artystyczne.jpg

Bogato ilustrowana publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem zawiera, w części zasadniczej, katalog muzealnej  kolekcji współczesnego szkła artystycznego, gdzie oprócz opisów prac znajdziemy noty biograficzne wszystkich autorów obiektów prezentowanych na wystawie. Część katalogową poprzedza obszerne wprowadzenie omawiające rolę szkła w kulturze europejskiej, dzieje szklarstwa na ziem i kłodzkiej i opis kolekcji wyrobów ze szkła gromadzonych przez kłodzkie muzeum.

Współczesne kłodzkie szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa Ziemi Kłodzkiej. Kłodzko 1997, ss. 145, 26x21 cm.

Cena: 18 zł

Uwaga! Nakład wyczerpany.