Współczesne kłodzkie szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa ziemi kłodzkiej

Szkło

Ekspozycja tymczasowo niedostępna

Zmodernizowana wystawa szkła będzie dostępna w grudniu 2023 r. Do tego czasu kłodzkie szkło zostanie zaprezentowane w muzeach naszych partnerów w Jaromierzu i Bolesławcu.

Kłodzkie Muzeum niemal od pierwszych miesięcy swojej działalności dokumentowało i gromadziło eksponaty związane z historycznym rozwojem kłodzkiego przemysłu szklarskiego od połowy XIV w. do lat dziewięćdziesiątych XX w. Głównym przedmiotem zainteresowania stało się jednak szkło artystyczne tworzone przez artystów wykształconych w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Trzon muzealnej ekspozycji tworzy ponad 205 unikatowych dzieł projektantów i artystów szkła mieszkających na ziemi kłodzkiej i działających w dolnośląskich hutach po roku 1945. Na wystawie stałej zaprezentowano zestawy prac m.in.: Z. Horbowego, W. Turkiewicza, Z. Janoty, S. Gołdyna, S. Sadowskiego, E. Gerczuk-Moskaluk, J. Robaszewskiego.Tłem dla kolekcji współczesnej jest część historyczna wystawy, obejmująca wyroby dawnego przemysłu szklarskiego, którego tradycje na ziemi kłodzkiej sięgają średniowiecza. Okres ten ilustrują XIV-wieczne fragmenty naczyń szklanych z zamku „Szczerba” w Gniewoszowie, dokumenty i eksponaty związane z działalnością najstarszych hut szkła na ziemi kłodzkiej w Jugowie, Woliborzu, Lasówce czy Batorowie. Zaprezentowano również rody szklarskie, które monopolizowały w swoich rękach szklarstwo ziemi kłodzkiej, m.in. ród Rohrbachów, który rozwinął na dużą skalę produkcję szkła kryształowego w Batorowie pod koniec wieku XVIII. W skład ekspozycji wchodzą również szklaneczki do picia oraz pamiątkowe szkła ze zdrojów kłodzkich – Lądka Zdroju, Dusznik i Kudowy. Historyczną część ekspozycji zamyka prezentacja ostatniego powojennego etapu produkcji szkła na ziemi kłodzkiej - szkła kryształowego w Szczytnej i Stroniu Śląskim oraz szkła artystycznego w Polanicy Zdroju.

 
Galeria wystawy dostępna tutaj Współczesne kłodzkie szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa ziemi kłodzkiej

 

Publikacje o tematyce szklarskiej

Katalog wystawy - STEFAN SADOWSKI: SZKLANE ŚWIATY

Katalog wystawy spółczesne kłodzkie szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa Ziemi Kłodzkiej.