Wernisaż wystawy "Mistrz i Uczeń: Zbigniew Horbowy, Ryszard Bilan. Sen o Kłodzku"

17 czerwca 2011 r. w Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbył się wernisaż wystawy prac Zbigniewa Horbowego - wybitnego projektanta szkła, reformatora polskiego wzornictwa szklarskiego, wieloletniego rektora ASP we Wrocławiu oraz Ryszarda Bilana - malarza, grafika i rzeźbiarza.


Biografie tak odmiennych artystów łączy wspólny mianownik. Jest nim spotkanie, które miało miejsce w 1960 roku w Szczytnej na Ziemi Kłodzkiej, można by rzec, trwające do dziś. Zbigniew Horbowy uczył wówczas rysunku Ryszarda Bilana i zachęcał do podjęcia studiów plastycznych. Po latach Mistrz i Uczeń spotkali się ponownie, tym razem w kłodzkim Muzeum, prezentując swój dorobek twórczy tj. wyrafinowane w swej formie, pełne koloru szkła Zbigniewa Horbowego z ważnych etapów jego twórczości oraz retrospektywę malarstwa Ryszarda Bilana. Artyści w pewien sposób na stałe związani są z Ziemią Kłodzką: Zbigniew Horbowy pracował jako projektant w Hucie Szkła „Sudety” w Szczytnej Śląskiej, a następnie w Hucie Szkła Artystycznego „ Barbara” w Polanicy Zdroju. Ryszard Bilan, mieszkający we Francji i Izraelu, swe lata młodości spędził w Kłodzku. Powraca do tego miejsca w swoich dziełach malując powojenne miasteczko, jego uliczki, ludzi, charakterystyczne przedmioty, nieustannie wyłaniające się lub ginące, jak wspomnienia, z grubej warstwy malarskiej obrazów artysty.