Szopka kasetowa z Nowej Rudy, drewno, papier mache, koniec XIX w. Muzeum Ziemi Kłodzkiej