Strangers In The Night

16.04.2016 17:00
koncert.JPG

Koncert muzyki filmowej i standardów jazzowych. 

Występują:

KATARZYNA SAŁACIŃSKA - SOPRAN
W 2008 ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Naukę śpiewu kontynuowała w macierzystej uczelni na studiach podyplomowych kończąc je z wynikiem bardzo dobrym w roku 2010. Brała udział w kursach mistrzowskich: L.Mroza, K. Rymarczyk, Ch. Elsnera, J. Grigoriewa. W ramach Programu Kształcenia Młodych Talentów – Akademii Operowej przy Operze Narodowej w Warszawie uczestniczyła w kursie mistrzowskim w klasie I. Kłosińskiej. W roku 2007 odbyła 3-miesięczny staż w klasie prof. A. Garanči w Akademii Muzycznej w Rydze. Debiutowała w spektaklu studenckim na scenie bydgoskiej Opery Nova rolą Drugiej Damy w Czarodziejskim flecie Mozarta. Była finalistką Jakub Pustina International Competition (2010) w Czechach. W latach 2009-2012 pracowała jako solistka w Teatrze Muzycznym w Lublinie, w roku 2010 podjęła współpracę z Operą na Zamku w Szczecinie. W roku 2011 zaśpiewała rolę Flory w realizowanej wraz z berlińską Deutsche Oper Traviacie Verdiego). Brała udział w festiwalach i koncertach muzyki sakralnej.

MAREK MURAWA- FORTEPIAN
Ukończył PSM I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, w klasie fortepianu (1999),Instytut Muzykologii KUL (praca magisterska obroniona w roku 2003), Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, studia licencjackie na wydziale wokalno-aktorskim w klasie prof. L. Skrli (2010) i studia magisterskie w macierzystej uczelni w klasie prof. W. Maciejowskiego(2012). W latach 2003-2005 był wykładowcą Instytutu Muzykologii KUL. W roku akademickim 2011/2012 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PAWEŁ PIOTROWICZ- GITARA
Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Muzyk z wieloletnim doświadczeniem scenicznym i studyjnym. Współpracował m.in. z kwartetem jazzowym Jazzcape, zespołami rockowymi Panteon i 21pi. Obecnie gitarzysta  zespole Sundaram

Bilety: 20 zł - normalny, 15 zł - ulgowy (emeryci, renciści, studenci)