Smaki dziedzictwa - potrawy kuchni kresowej

11.09.2021 15:00
11.09.2021 17:00
Europejskie Dni Dziedzictwa 2021

Podczas tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa odbędziemy kulinarną podróż z Tarnowicy Polnej na Podolu do Nowego Waliszowa w gminie Bystrzyca Kłodzka. Poznamy tradycje kuchni kresowej i skosztujemy jej potraw. Śladami dawnych smaków poprowadzi nas zespół „Waliszowianie” z Nowego Waliszowa. Zapraszamy 11 września 2021 r., o godz. 15:00 na muzealny dziedziniec.

II wojna światowa przyniosła trwałe zmiany na mapie Europy oraz migracje i przesiedlenia setek tysięcy ludzi. W wyniku decyzji wielkich mocarstw granice Polski uległy całkowitym przeobrażeniom. Tereny przygraniczne nad Odrą stały się miejscem niemal całkowitej wymiany ludności. Od początku 1946 do końca 1947 r. trwała wielka akcja przesiedleńcza. W wyniku masowych transportów wysiedlono niemal wszystkich byłych, niemieckich mieszkańców ziemi kłodzkiej. Na ich miejsce przybyli Polacy z tzw. Polski Centralnej, Polacy wysiedleni z przekazanych Związkowi Radzieckiemu terenów wschodnich byłej Rzeczpospolitej, Polacy z Syberii i Kazachstanu (ofiary masowych deportacji z lat 1939-1941). „Nowi” kłodzczanie przywieźli ze sobą zwyczaje życia rodzinnego i społecznego, w tym tradycje kulinarne. Najsilniej przetrwały one we wsiach zasiedlonych przez jednolite grupy ludności. Przykładem tego jest wieś Nowy Waliszów w gminie Bystrzyca Kłodzka, gdzie osiedlili się przedwojenni mieszkańcy wsi Tarnowica Polna na Podolu. Do dnia dzisiejszego w wielu tutejszych domach przygotowuje się potrawy według tradycyjnych przepisów kuchni kresowej.

Tutaj zapraszamy po informacje o innych wydarzeniach związanych z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa 2021