Przywracanie strojów Gór Orlickich

09.03.2018 17:00
Przywracanie strojów Gór Orlickich 2.jpg

Stowarzyszenie HOVRCH wraz z Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku serdecznie zaprasza na wystawę Przywracanie strojów Gór Orlickich - 9 marca 2018 r. godz. 17:00

Na wystawie zobaczyć będzie można m.in. narzędzia rymarskie i szewskie używane do wyszywania pawim piórem, wyszywane paski, czapki oraz stroje odświętne - damskie i męskie.

HOVRCH to grupa entuzjastów z północnego wschodu Czech. Historia stowarzyszenia sięga 1963 roku, kiedy w Nowym Mieście nad Metują założono klub wspinaczkowy. Z biegiem czasu nastąpiła transformacja z czysto sportowej organizacji na stowarzyszenie, którego głównym celem jest rozwój sportu i kultury. HOVRCH organizuje także festiwal filmów plenerowych, zarządza terenami sportowymi, ogólnodostępnymi miejscami relaksu i odpoczynku dla ogółu społeczeństwa.

Obecnym priorytetem grupy jest próba ożywienia zapomnianych strojów Gór Orlickich i przywrócenie ich do codziennego życia. Stroje Gór Orlickich to uroczysta odzież mieszkańców wsi, której korzenie sięgają 2 połowy XVIII wieku. Celem działań HOVRCH jest próba przywrócenia strojów do współczesnego życia. Przezwyciężenie nieśmiałości noszenia ich przy uroczystych sytuacjach, takich jak wizyty w teatrze, rocznice, ważne spotkania, obrzędy itp. W wyrobie strojów największy nacisk kładzie się na autentyczność, kunszt rzemieślniczy i jakość. Na nowo odkrywane są zapomniane techniki.
Noszący budują głęboki związek ze strojami, ponieważ zaangażowani są w ich produkcję i dumni ze swojego kunsztu rzemieślniczego.

Rezultatem działań HOVRCH jest odtworzenie na terenie północno-wschodnich Czech zapomnianego rzemiosła, haftowania pawim piórem. Jest to technika haftu dekoracyjnych ornamentów włóknem z piór pawiego ogona na skórze. Działalność grupy budzi duże zainteresowanie i nawet gdy sympatycy nie mają możliwości nabycia całego stroju, mogą zdobyć kilka elementów, które staną się dodatkami do dzisiejszych ubrań, rozwijając w ten sposób piękną tradycję.

Wystawa czynna 9.3.2017 -  8.4.2018  

 

Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.