Przewodnik po zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Przewodnik po zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej.jpg

Bogato ilustrowana publikacja wydana z okazji 45-lecia Muzeum prezentuje poszczególne kolekcje i najciekawsze obiekty pozyskane w latach działalności placówki.  Przedstawiono krótką charakterystykę zbiorów Działów Sztuki, Historycznego, Ewidencji Zabytków, Geologiczno-Geograficznego i Biblioteki Naukowej, a więc wszystkie muzealne kolekcje z zakresu historii, archeologii, etnografii, sztuki, numizmatyki, piśmiennictwa i rzemiosła.

Przewodnik po zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Red. Krystyna Oniszczuk-Awiżeń, Renata Kuźmińska. Kłodzko 2008, ss. 120, 21x21 cm.

Cena: 20zł