"Pionierskie lata 1945-1950"

"Ciekawostki z ziemi kłodzkiej. Pionierskie lat 1945-1950"
Miło nam poinformować, że nasza koleżanka muzealna – st. kustosz Krystyna Oniszczuk-Awiżeń opracowała niedawno kolejną książkę z cyklu „Ciekawostki z dziejów Ziemi Kłodzkiej”. Tym razem publikacja dotyczy lat powojennych – stąd tytuł „Pionierskie lata 1945-1950”. Książka zawiera wspomnienia pionierów, wycinki prasowe oraz mnóstwo różnych informacji związanych z organizacją powojennego życia przybyłych tu osadników. Publikację wzbogacają liczne unikatowe ilustracje, niektóre z nich pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Na kartach książki odnajdujemy też inne wątki muzealne, m.in. wspomnienie o naszym dawnym koledze muzealnym – Tadziu Jażdżewskim. Książkę opublikowała Oficyna Wydawnicza „Brama”, można ją nabyć m.in. w kłodzkich księgarniach.
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń jest też autorką biografii Josepha Köglera wydanej przez OW „Brama”, a także ciekawego tryptyku wydanego przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej: Kłodzko na dawnej karcie pocztowej; Zdroje Ziemi Kłodzkiej na dawnej karcie pocztowej oraz Atrakcje turystyczne Ziemi Kłodzkiej na dawnej karcie pocztowej – do kupienia w naszym Muzeum.