My, Kłodzczanie, Jerzy Gara

26.05.2011 18:00
j.gara_.jpg

Pod tym tytułem Muzeum Ziemi Kłodzkiej zaingurowało w 1991 r. cykl spotkań i wystaw, organizowanych co roku w maju w okresie DNI KŁODZKA

W ten sposób muzeum pragnie przybliżyć postaci osób ciekawych, malowniczych, szczególnie zasłużonych, które swą działalnością trwałe wpisały się w powojenny pejzaż miasta. W tym roku bohaterem imprezy jest Jerzy Gara.

Urodzony 10 września 1956 r. w Nowej Rudzie. Z ziemią kłodzką związany od urodzenia, a z Kłodzkiem od 1984 r. Nauczyciel Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie w latach 1981-2008. Pomysłodawca funkcjonującego w Bożkowie w latach 2000-2006 Oddziału Zamiejscowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Inicjator założenia i prezes Koła Terenowego Ziemi Kłodzkiej Polskiego Towarzystwa
Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży „Nasze Jeże”. Wielki pasjonat przyrody, miłośnik ptaków, opiekun jeży i inicjator wielu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym w tej dziedzinie.