Muzeum znów otwarte dla Zwiedzających

Muzeum, fot. mavi karp

Zapraszamy do odwiedzania muzeum od wtorku - 3 sierpnia 2021 r., od godz. 10.00 do 17.00. Będą mogli Państwo zobaczyć wyremontowany gmach oraz wystawy stałe: Z dziejów Kłodzka i Oczy czasu. Zegary mechaniczne popularne na Śląsku w XIX i w I poł. XX wieku w zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

__________________

Zmodernizowana wystawa szkła będzie dostępna w drugiej połowie 2022 r. Do tego czasu kłodzkie szkło zostanie zaprezentowane w muzeach naszych partnerów w Jaromierzu i Bolesławcu.

 

__________________

Modernizacja obiektu zabytkowego Muzeum Ziemi Kłodzkiej zrealizowana została przez Gminę Miejską Kłodzko w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, pn. Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” oraz z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Realizacja projektu na łączną wartość 1 000 000 euro i jest to pierwsza tak duża modernizacja obiektu od czasu, funkcjonowania muzeum w budynku dawnego konwiktu jezuickiego.

 

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis

Nr osi priorytetowej: 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Całkowita wartość projektu: 3 402 287,89 EUR

Kwota dofinansowania: 2 410 606,73 EUR

Partner Wiodący: Gmina Miejska Bolesławiec

Partnerzy Projektu: Gmina Miejska Kłodzko, Město Jaroměř

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837

 

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis

– uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku

Przyznane środki finansowe z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

514 685,61 PLN

Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultur