Media o remoncie w muzeum

Dziedziniec Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, fot Tomek Gmerek

Gmina Miejska Kłodzko realizuje modernizację obiektu zabytkowego Muzeum Ziemi Kłodzkiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, pn. Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” oraz z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami na ten temat:

dkl24 - Coraz blizej konca waznej inwestycji

dkl24 - Nowe oblicze muzeum regionalnego

24klodzko Od wtorku muzeum ziemi klodzkiej wznawia dzialalnosc po duzym remoncie

24klodzko - Trwa najwiekszy w historii Muzeum Ziemi Klodzkiej remont

24klodzko - Budynkowi Muzeum Ziemi Klodzkiej przywrócą oryginalny kolor elewacji, to będzie całkowita zmiana wizerunku

Kłodzko.naszemiasto - Remont Muzeum Ziemi Klodzkiej na ukonczeniu

24klodzko - Dobiega końca remont Muzeum Ziemi Klodzkiej w Klodzku

um.bip.klodzko remoncie ekipy

Moja Brama - Remont w Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Sudeckie fakty - Takiego remontu jeszcze nie bylo. Muzeum Ziemi Klodzkiej otrzyma drugie zycie

 

Realizacja projektu na łączną wartość 1 000 000 euro jest założona do końca 2021 roku, a najważniejsze prace remontowe zostaną wykonane do końca bieżącego roku. To pierwsza tak duża modernizacja obiektu od czasu, funkcjonowania muzeum w budynku dawnego konwiktu jezuickiego.

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis

Nr osi priorytetowej: 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz
wspierania zatrudnienia

Całkowita wartość projektu: 3 402 287,89 EUR
Kwota dofinansowania: 2 410 606,73 EUR

Partner Wiodący: Gmina Miejska Bolesławiec
Partnerzy Projektu:
 Gmina Miejska Kłodzko, Město Jaroměř

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska,
nr projektu 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis
– uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku

Przyznane środki finansowe z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

514 685,61 PLN

Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultur

 

Zapraszamy do