"Kulturotwórcza rola joannitów i augustianów w dziejach Kłodzka" - wykład Sebastiana Walosczyka