"Kłodzko: Wyposażenie sal wystaw czasowych Muzeum Ziemi Kłodzkiej w gabloty i systemy wystawiennicze"