Kaligrafia Kosmasa - Relacja filmowa

 

28 października w Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbyły się warsztaty pt. Kaligrafia Kosmasa realizowane w ramach Mikroprojektu pn."Projektowanie historii" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Intereg V-A Republika Czeska –Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Zapraszamy na relację filmową Telewizji Kłodzkiej.