II Zlot M,łodych Gitarzystów na Ziemi Kłodzkiej_plakat.jpg