Gdzie jest Klucznik? Poszukiwania małego skrzata w czasie jednej z zabaw przygotowanej w ramach ferii zimowych w Muzeum Ziemi Kłodzkiej.