Film "Kłodzko w średniowieczu"

Produkcja powstała na bazie wystawy "Kłodzko w średniowieczu" zrealizowanej przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej w 2009 r. poświęconej najstarszym dziejom miasta.

Film jest skierowany do wszystkich miłośników dziejów ziemi kłodzkiej. Jest niezwykłą podróżą w wieki średnie, które w Kłodzku nierozerwalnie łączą się z dniem dzisiejszym. Odnajdziemy w nim ślady kłodzkiego gotyku na co dzień niezauważalne dla większości przechodniów. Zachwycające widoki współczesnego miasta przeplatają się z tymi ze starych grafik. W filmie wykorzystano sceny zrealizowane w 2010 r. podczas sierpniowej inscenizacji pod hasłem „ Nocne zwiedzanie miasta”. W obrazie filmowym wykorzystano ujęcia zgromadzonych na wystawie obiektów sztuki, dokumentów, elementów uzbrojenia i kultury materialnej. W fabularyzowanych scenach z dziejów Kłodzka wystąpili aktorzy Teatru Gry i Ludzie z Katowic, pracownicy Muzeum Ziemi Kłodzkiej, członkowie Kłodzkiego Bractwa Rycerskiego oraz franciszkanin o. Antoni Dudek. Scenariusz przygotowały Krystyna Oniszczuk – Awiżeń i Barbara Frydrych z kłodzkiego Muzeum. Reżyserem realizacji jest Marek Zygmunt. Film został wyprodukowany przez Urząd Miasta w Kłodzku i zrealizowany przez ZM Concept. Powstały jego dwie wersje językowe – polska i czeska. Został zrealizowany w ramach: Mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej.