Zdarzenia

« 16-09-2011 »
pt
16.09.2011 11:00

 Tematem tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, których termin wyznaczono na 10-18 września, są „kamienie milowe” rozumiane jako przełomowe momenty w dziejach kraju,  regionu czy danej miejscowości, a celem Dni jest jak zwykle popularyzacja dziedzictwa kulturowego i uwrażliwienie na problematykę jego ochrony.

Subskrybuje zawartość