Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz klimatyzacyjnego

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz klimatyzacyjnego z przeznaczeniem na wyposażenie Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku , w ramach projektu pn. "Centra dawnych rzemiosł na szklaku Via Fabrilis", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , w ramach Programu Interreg V-A Rebublika Czeska- Polska oraz Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury.

Link do ogłoszenia: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/49125