Dla pasjonatów fortyfikacji i nie tylko

13.08.2011 13:30
IMG.jpg

Wszystkich sympatyków historii wojskowości i architektury fortecznej zapraszamy na spotkanie z dr. Grzegorzem Podrucznym oraz promocję jego najnowszej książki pt. Twierdza od wewnątrz. Budowle wojskowe na Śląsku w latach 1740-1806, do Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku 13 sierpnia (sobota) o godz.13.30.

   Grzegorz Podruczny jest absolwentem historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, a obecnie pracownikiem Collegium Pollonicum w Słubicach, wspólnej placówki dydaktyczno-naukowej dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Od lat jego pasją jest historia wojskowości. Jest autorem, redaktorem, bądź współredaktorem publikacji poświęconych głównie historii i problemom architektury fortecznej oraz zagadnieniom militarnym.  I tak, w 2008 r. wydana została praca pt. Twierdza srebrnogórska II. Wojna 1806-1807 – miasteczko (współredagowana z Tomaszem Przerwą), w której opublikowano rezultaty badań nad dziejami Srebrnej Góry. Dwa lata później ukazała się kolejna pozycja poświęcona temu miasteczku i znajdującej się tam twierdzy pt. Twierdza srebrnogórska III. Miasteczko i fortyfikacje, której redakcja naukowa była również udziałem Grzegorza Podrucznego i  Tomasza Przerwy. W 2010 r., w wydawnictwie Bellona, ukazała się obszerna synteza pt. Twierdza Srebrna Góra, będąca wynikiem pasji  Podrucznego i Przerwy. Kolejna pozycja, którą ma w swoim dorobku pan Podruczny to wydana w 2010 r. praca pt. Kunersdorf 1759. Kunowice 2009. Studien zu einer europäischen Legende=Studium pewnej europejskiej legendy  (współredagowana razem z Wernerem Benecke), jak również  Twierdza Wrocław w okresie fryderycjańskim. Fortyfikacje, garnizon i działania wojenne w latach 1741-1806 jego autorstwa. Najnowsze prace o których warto choć wspomnieć to wydana w tym roku książka - Między zamkiem a twierdzą. Studia nad dziejami fortyfikacji w Drezdenku, której był redaktorem oraz wspomniana na samym początku niniejszego tekstu publikacja, którą sam autor zaprezentuje podczas spotkania w muzeum na które już dzisiaj wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.