Bettina Aust - klarnet - koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Ziemi Kłodzkiej