Artykuł Ireny Klimaszewskiej o obchodach na cześć patrona konwiktu - św. Alojzego ("Ziemia Kłodzka", lipiec 2021 r.)