Artykuł Ireny Klimaszewskiej dotyczący związków Andrzeja Ropelewskiego (autora nazw ulic Kłodzka) z Kłodzkiem ("IX Almanach Ziemi Kłodzkiej" z 2017 r.)