„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 8-9.

Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej nr 8-9

W Zeszytach Muzeum Ziemi Kłodzkiej nr 8-9 znajdziemy między innymi:

ARTYKUŁY
-Dom w zwierciadle minionego czasu Lucyna Biały – Życie społeczno-kulturalne mieszczan kłodzkich na przełomie XVIII i XIX wieku w świetle prasy lokalnej
-Barbara Prasał – Kultura muzyczna Kłodzka na przełomie XIX i XX wieku
-Rainer Sachs – Artyści i twórcy rzemiosła artystycznego w Kłodzku na przełomie XIX i XX wieku Hanna Grzeszczuk-Brendel – Komfort mieszkania i otoczenia. Dom poznański na początku XX wieku
-Krystyna Toczyńska-Rudysz – Od „Oczu czasu” do „Domu na przełomie XIX i XX wieku”. Dwadzieścia lat doświadczeń w dziedzinie wystawiennictwa muzealnego (1981-2001)
-Ondřej Felcman - Herb dynastii Podiebradów na czeskich zabytkach architektury
-Petr Vorel – Hrabstwo Kłodzkie i polityka finansowa króla Ferdynanda I od lat trzydziestych do sześćdziesiątych XVI wieku.

MATERIAŁY I DOKUMENTY
-Dariusz Galewski – Barokizacja kościoła Jezuitów w Kłodzku w świetle najnowszych badań archiwalnych
-Grzegorz Podruczny – Budynki garnizonu kłodzkiego w latach 1740-1906
-Andrzej Behan – Katastrofa górnicza w Jugowie na szybie „Kurt” kopalni „Wenzeslaus” w 1930 roku i jej społeczne następstwa
-Waldemar Zieliński – Początki fotografii na ziemi kłodzkiej (1839-1865). Część 1 (1839-1857)
-Jan Sakwerda – Ziemia kłodzka w medalierstwie dawnym i współczesnym. Materiały do katalogu (uzupełnienie)
-Jaroslav Šůla – Rola ziemi kłodzkiej w nazistowskim planie germanizacji i zagłady narodu czeskiego w latach 1938-1945
-Joanna Hytrek-Hryciuk - „Pseudo-Czesi”. Ludność niemiecka pochodzenia czeskiego w dokumentach Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej
-Maria Strycharz - Wspomnienia o dyrektorach Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku - Marianie Jackowiaku (1929-1999) i Danucie Nowickiej (1936-1995)
-Tomasz Olichwer, Janusz Łach - Z badań nad hydrogeologią i hydromorfologią ziemi kłodzkiej

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 8-9. Red. Ryszard Gładkiewicz. Kłodzko 2007, ss. 296, 17x24 cm.

Cena: 25zł

ZałącznikRozmiar
zeszyty 8-9 spis treści cz. 1.jpg295.93 KB
zeszyty 8-9 spis treści cz. 2.jpg183.72 KB